ง่วนสูน ตรามือที่ 1 ได้รับ " รางวัล Thai Select " 
โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
123456 ...