THAI SELECT
ง่วนสูน ตรามือที่ 1 ได้รับ " รางวัล Thai Select "

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ง่วนสูน ตรามือที่1 ผู้ผลิตพริกไทยและเครื่องเทศ ได้รับรางวัล " Thai Select " โดยมี คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นางสาว ภัคภัสสร์ ลิ้มประนะ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ง่วนสูน ตรามือที่1 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี


โดยในปีนี้มีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Thai Select ทั้งหมด 9 รางวัล ด้วยกัน

http://

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ด้วยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม “การประกวด Thai Pack Awards 2017” โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ทำการเลือกบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์ไทยที่เหมาะสมจากร้านค้า เพื่อเข้ารอบคัดเลือก จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการพิจารณา ให้คะแนนผลงาน และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการทำการพิจารณาคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
        1. การสื่อสารกับผู้บริโภคและการโปรโมทสินค้า (Communication and Promotion)
        2. การปกป้องสินค้าที่บรรจุ (Protection)
        3. ความสะดวก (Convenience)
        4. ความเหมาะสมในภาพรวม (Optimization)
        5. นวัตกรรม (Innovation)


ง่วนสูน ตรามือที่1 ณ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม #Anuga2017 เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี
Thai Tops Brand @SMX convention center, Manila Philippines