ง่วนสูน ตรามือที่ 1 ได้รับ " รางวัล Thai Select " 
โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
บริษัท อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด (ง่วนสูน พริกไทยและเครื่องเทศ ตรามือที่1) ได้รับการรับรอง IPHA พร้อมสร้างความมั่นใจ "โรงงานอาหารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากโควิด-19"
123456 ...